Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Biuro rachunkowe Chełm i jego oferta

Warto korzystać z usług profesjonalistów. Dlatego wybierając biuro rachunkowe Chełm, dobrze jest sprawdzić zakres jego oferty. Oczywiście rozliczenia podatkowe, te roczne, ale również wykonywane co miesiąc to standard. Podobnie jest z prowadzeniem ksiąg czy fakturowaniem każdej transakcji swojego klienta. Jednak pracownicy dobrego biura rachunkowego wychodzą ponad ten bądź co bądź podstawowy zakres obowiązków. Swoich klientów wspierają […]

NABYWAĆ I ZBYWAĆ MAJĄTEK

Mógł nabywać, dzierżawić i zbywać majątek oraz występować jako strona w po­stępowaniu sądowym i arbitrażowym. W końcu lat 70. status pra­wny banku został zakwestionowany. Prawnicy brytyjscy zgłosili wątpliwość, czy międzynarodowy status banku jest na tyle precyzyj­nie określony, aby można go było, w świetle prawa publicznego krajów zachodnich, uważać za osobę prawną, a więc instytucję, której […]

Umorzenie podatku

Umorzenie podatku nie jest terminem ścisłym, choć w praktyce używanym. W zasadzie chodzi tu o umorzenie przez ministra finansów lub organ podatkowy zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę w całości lub w części. Umorzenie dokonywane jest na wniosek podatnika lub z urzędu w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych. Zaległość podatkowa może być umorzona w całości […]

Odroczenie płatności podatku

Odroczenie płatności podatku, podobnie jak i rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego, może nastąpić na alternatywny (to lub to) wniosek podatnika. Podatnik może w nim określić termin odroczenia, liczbę i wysokość rat oraz terminy ich płatności. Organ podatkowy może, ale nie musi uwzględnić sugestii podatnika w chwili wydawania decyzji w sprawie, z którą podatnik się zwraca. […]

Wyłączenie podatkowe

Wyłączenie podatkowe stosuje prawodawca wówczas, gdy jego zamiarem jest wskazanie sytuacji, które – pomimo istnienia stanu faktycznego lub prawnego powodującego powstanie obowiązku podatkowego – nie podlega opodatkowaniu. Prawodawca formułuje równocześnie warunki, które muszą zostać spełnione, by wyłączenie stosować (np. wyłączenia w ryczałcie ewidencjonowanym). Arkadiusz DrozdowskiWitam na moim blogu! Nazywam się Arkadiusz Drozdowski i jestem z […]