Posts Tagged ‘czy chorwacja jest w ue’

Fundusze inwestycyjne. Czy warto?

Bardzo popularnym sposobem oszczędzania wśród Polaków, ale nie tylko są tak zwane fundusze inwestycyjne. Aż dziwne, że odniosły, aż tak duża popularność. Dlaczego? Po pierwsze ich zyski są mizerne, wiele z nich traci a umarzając jednostki funduszu zazwyczaj także ponosi się koszty prowizji, które de facto zjadają często cały wypracowany zysk(jeżeli oczywiście jakikolwiek był). Ludzie […]

Czym są działy specjalne?

Działalność rolnicza prowadzona w ramach działów specjalnych podlega opodatkowaniu. Konieczne było więc wyłonienie takich działów i określenie, jaka działalność do takowych jest zaliczana. Działy specjalne w produkcji rolniczej zostały wyłonione ustawą z 2004 roku. Są nimi: • Uprawy roślin ozdobnych oraz innych, które uprawiane są w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 100 m², • Wszelakie […]

Jakie są zadania Rady Rolników?

Rada rolników jest bardzo ważnym organem. Podejmuje ona szereg działań, spełnia mnóstwo zadań. Rada Rolników ma prawo do: • Podejmowania uchwał bezwzględną wielkością głosów, • Oceniania i kontrolowania działalności KRUS, • Oceniania skutków finansowych konkretnych projektów, • Opiniowania aktów prawnych, programów działania KRUS, • Występowania do organów administracji państwowej czy innych instytucji z wnioskiem o […]