Posts Tagged ‘dziwne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej’

Czy warto inwestować finanse w akcje?

Zdania są podzielone, wszystko zależy od tego jak akcje aktualnie stoją i jakie są rokowania. Oczywiście to nie my musimy się tym wszystkim zajmować, ale musimy mieć jakiekolwiek pojęcie o tym. Inwestując w akcje nigdy nie mamy pewności, że odzyskamy pieniądze, które w to włożyliśmy, ponadto właśnie bardzo często się zdarza, ze tracimy i to […]

Jaki jest pływ dodatków na wysokość świadczenia?

Dodatki doliczane do świadczeń przyznawane są rencistom i emerytom. Wysokość takich świadczeń jest stała i określona ustawą o ubezpieczeniach społecznych rolników. Kwoty takich dodatków zmieniają się, czasami z roku na rok, o czym informują różnego rodzaju rozporządzenia czy informacje zamieszczane na stronach internetowych chociażby KRUS –u. Wysokość takich dodatków nie ma wpływu na ustalanie wysokości […]

Pierwszeństwo

Pojęcie pierwszeństwa stosowane jest w różnych dziedzinach, w różnych branżach. Często stosowane jest również w rolnictwie. Jest to pojęcie dość obszerne i w zależności od konkretnej sytuacji można je interpretować w różny sposób. Prawo pierwszeństwa jest pewnego rodzaju uprawnieniem, czasami papierem wartościowym, dzięki któremu mamy prawo do wykupu czy skorzystania z konkretnej sytuacji w pierwszej […]