Posts Tagged ‘iii u s warszawa śródmieście’

Niezależne myślenie czy guru?

Czy warto słuchać wypowiadających się w mediach ekonomistów, aby odpowiednio podejmować decyzje inwestycyjne? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale zajmijmy się przez chwilę plusami i minusami słuchania opinii. Przede wszystkim trzeba wiedzieć o czym mówią tacy ekonomiści, bez minimalnych podstaw teorii ekonomii słuchanie nawet dobrze ubranych w słowa wypowiedzi nie ma sensu, ponieważ nijak […]

Do czego zobowiązany jest rolnik rozpoczynający działalność w zakresie konkretnych działów specjalnych?

Każdy rolnik ma możliwość prowadzenia działalności rolniczej. To sam rolnik ma prawo określić, czym chce się zajmować, jaką działalność rolniczą prowadzić. W wielu przypadkach istnieje pełna dowolność i nie ma konieczności zgłaszania prowadzenia konkretnych działań. Jeżeli natomiast rolnik podejmuje działalność w określonych działach specjalnych jest zobowiązany do: • Zgłoszenia działalności do ubezpieczenia społecznego rolników, • […]

Jak wygląda wynagrodzenie członków Rady Rolników?

Członkowie Rady Rolników pobierają wynagrodzenie za swoją działalność w radzie. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe ściśle uregulowane przepisami prawa. Członkowi Rady rolniczej przysługuje: • Zwrot kosztów przejazdów czy noclegów jeżeli posiedzenie Rady odbywa się poza miejscem zamieszkania członka RR, ustalenie kosztów przejazdu następuje na podstawie cen biletów komunikacji miejskiej, koszty biletów na pociąg czy inny środek […]