Posts Tagged ‘ile zarabia się w mcdonalds’

Co to są finanse publiczne

Są to procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych. Wszystko jest zgodne z prawem, oparte o finansowanie deficytu budżetowego i obsługę długu publicznego. Jest kilka funkcji finansów publicznych. Alokacyjna państwo może przemieszczać środki finansowa na zadania, które ma obowiązek spełniać. umożliwia kontrolne prowadzenie gospodarki. Stabilizacyjna spełnianie wszystkich wyżej wymienionych funkcji pozwala na […]

Jakie dodatki przysługują rolnikowi?

Rolnik ma prawo ubiegać się o dodatki. Takich dodatków do świadczeń rolniczych jest wiele. Warto jest zapoznać się z informacją, jakie są to dodatki i komu przysługują. Wszystkie dodatki przyznawane są na podstawie przepisów prawa. Głównym takim wyznacznikiem jest oczywiście ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z niej możemy dowiedzieć się o dodatkach, jakie naliczane są […]

Nadanie statusu KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa w oparciu o wiele ustaw i innych aktów prawnych. Podstawowym jest jednak ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników i to ona dokładnie normuje wszelkie prawa i obowiązku zarówno instytucji, jaką jest KRUS, jak i rolników w niej ubezpieczonych. Niestety nie wszystkie zagadnienia zostały dokładnie omówione […]