Posts Tagged ‘pożyczki online w 15 minut bez opłat’

Jaki jest czas wypłacania renty strukturalnej?

Renta strukturalna wypłacana jest przez okres maksimum pięciu lat. Stąd też w warunkach przyznawania takiego świadczenia zaznaczony jest minimalny wiek wnioskującego o taką rentę rolnika. Renta strukturalna wypłacana jest do momentu: • Osiągnięcia wieku emerytalnego, • Nabycia prawa do uzyskania renty, • Nabycia prawa do uzyskania świadczenia emerytalnego z ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy pobierający […]