Posts Tagged ‘ustawa o obrocie instrumentami finansowymi’

Ekonomia w szkołach, dlaczego jest ważna

Obecnie bardzo dobrze wychodzą błędy związane z naszym szkolnictwem średnim oraz z podstawowym. Przede wszystkim bowiem błędy te wychodzą jeśli chodzi o naukę finansów i ekonomii. Obecnie coraz więcej osób ma problemy z wiedzą ekonomiczną i coraz częściej osoby takie padają ofiarą różnego rodzaju przekrętów ekonomicznych i finansowych. Nic więc dziwnego, że należy bardzo szybko […]

Działalność rolnicza

Rolnicy mają prawo i możliwości, by prowadzić działalność rolniczą. Zadać można sobie pytanie co jest działalnością rolniczą i kiedy o takiej działalności mówimy. Odpowiedź znajdziemy chociażby w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, która mówi o zakresie działalności rolniczej. Zakres taki obejmuje: • Produkcję roślinną, • Produkcję zwierzęcą, • Produkcję ogrodniczą, • Produkcję sadowniczą, • Produkcje […]

Jaki jest skład Rady Rolników?

Są ścisłe wymagania co do tego, kto może zostać członkiem Rady Rolników i jak taka Rada ma się kształtować, jaka ma być jej organizacja. Jest to dość istotne. W Radzie Rolników zasiada 25 członków. Spośród nich: • Minimum 15 musi być ubezpieczonych w pełnym zakresie, • Przynajmniej 5 członków musi pobierać rentę lub emeryturę. Arkadiusz […]