W ŚLAD ZA INNYMI

W ślad za posunięciami.brytyjskimi zostały złago­dzone restrykcje walutowe w innych krajach. Europy Zachodniej, co stworzyło jeszcze lepsze warunki, do powołania eurorynku. Czyn­nikiem, który przesądził powstanie eurorynku, była różnica w wy­mogach dotyczących bankowych funduszy rezerwowych. Poszczegól­ne kraje wprowadziły, prawie takie same wymogi w odniesieniu do własnych walut. W rezultacie, począwszy od lat 60. zakres operaqi eurodolarowych zaczął wykazywać. ogromną dynamikę a pozycja dolara umocniła się. W następnych latach podjęto próby wprowadzenia w ramach Europejskiej’Unii Monetarnej (EMU) wspólnej waluty — ECU początkiem lat 90. sytuacja poszczególnych krajów Wspólnoty kształtowała się różnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *