Podatki dochodowe

Podatki dochodowe są pobierane od dochodów osiąganych przez wielorakie podmioty w wyniku prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej, przy czym dochody są w tym miejscu rozumiane jako przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatki dochodowe są zdecydowanie trudniejsze do zastosowania od podatków przychodowych. Niezbędne jest nie tylko wyraźne zdefiniowanie przychodów, ale także określenie, j akie koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów oraz jakie – pomimo tego, że zostały poniesione – nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Stawka podatków w pierwszym progu skali podatkowej wynosiła 20% (w 1999 roku wynosi 19%), choć roczny podatek do wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego zmniejsza się o podaną kwotę 278,20. W miarę osiągania wyższych dochodów podatnik, po przekroczeniu określonego progu podatkowego skali podatkowej, opłaca podatek według wyższych stawek, ale tylko od nadwyżki dochodu ponad kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu według stawki z poprzedniego progu podatkowego. W roku 1999 istniały trzy stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, które wynosiły 20%, 32% i 44%; w 1999 roku wynoszą: 19%, 30% i 40%. Wymiar i pobór podatków dochodowych wymaga więc rozbudowanej rachunkowości i ewidencji w podmiotach osiągających dochody oraz istnienia sprawnego i odpowiednio rozbudowanego aparatu podatkowego. Współcześnie obserwuje się wzrost znaczenia podatków dochodowych, co wyraża się w tym, że dwa z nich, a więc podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. osobisty podatek dochodowy) oraz podatek dochodowy od firm (spółek), odgrywają zdecydowanie najważniejszą rolę we współczesnych systemach podatkowych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Arkadiusz Drozdowski i jestem z zawodu księgowym, obecnie prowadzę własne przedsiębiorstwo. Kiedy tylko znajdę czas prowadzę bloga, bo jest on moją formą odskoczni. Bardzo lubię pisać i rozmawiać z czytelnikami. Dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz komentarz lub odezwiesz się do mnie za pomocą formularza kontaktowego!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.